คอยล์เย็นและการเลือกใช้ ตอนที่ 2 – มาตรฐานของคอยล์เย็น (EUROVANT CERTIFIED)


ต่อจากคราวก่อน ที่ผมอธิบายถึงหลักการเบื้องต้นในการออกแบบและคำนวณคอยล์เย็น ขั้นตอนต่อไปคือ การตัดสินใจเลือกคอยล์เย็น อุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ต้องพิจารณาว่า ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือไม่? เพราะมาตรฐานนั้นจะเป็นเครื่องกลั่นกรองและการันตีคุณภาพของสินค้านั้นๆ รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับสูงสุดครับ

คอยล์เย็นเป็นอุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็น ทั้งในงานอุตสาหกรรมและในงานเชิงพาณิชย์ จึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานที่รองรับ ซึ่งสถาบันให้การรับรองและเป็นที่เชื่อถือในยุโรปคือ EUROVENT CERTIFIED

ในการรับรองนี้ เพื่อระบุค่าการทำความเย็นที่อยู่ในแคตตาล็อคว่าความจริง ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้านั้นๆ โดยสามารถเข้าทำการตรวจสอบยี่ห้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐานได้ที่ http://www.eurovent-certification.com สินค้าที่ได้รับรับรองจากทางสถาบันฯ จะได้รับตราเป็นเครื่องหมายแสดงความมั่นใจในการเลือกใช้สินค้านั้นๆ ครับ

ขั้นตอนต่อไปนับว่าสำคัญมากๆ อีกขั้นตอนหนึ่งเลยทีเดียวคือ การออกแบบภายในท่อ การออกแบบฟิน ติดตามได้ในครั้งต่อไปครับ

---------------------
ดร. สุกิจ ลิติกรณ์
ผู้อำนวยการสนับสนุนวิศวกรรม ธุรกิจระบบทำความเย็น
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)