บรรยากาศงานสัมมนา “ระบบเครื่องทำความเย็นและการบำรุงรักษา”

สายธุรกิจระบบทำความเย็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ระบบเครื่องทำความเย็นและการบำรุงรักษา” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์ของระบบทำความเย็น การใช้งานและการบำรุงรักษาแก่ผู้ประกอบการ หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

batch_IMG_0818
batch_IMG_0825
batch_IMG_0844
batch_IMG_0846

batch_IMG_0848
batch_IMG_0882
batch_IMG_7978
batch_IMG_7979

batch_IMG_7995
batch_IMG_8012
batch_IMG_8014
batch_IMG_8025

batch_IMG_8028
batch_IMG_8032
batch_IMG_8043
batch_IMG_8047

batch_IMG_8058
batch_IMG_8062
batch_IMG_8078
batch_IMG_8081

batch_IMG_8082
batch_IMG_8084
batch_IMG_8087
batch_IMG_8043

batch_IMG_8093
batch_IMG_8108
batch_IMG_8113
batch_IMG_8120

batch_IMG_8122
batch_IMG_8124
batch_IMG_8130
batch_IMG_8133

batch_IMG_8134