หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2017 PATTAYA


วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2017 PATTAYA โดย คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ลงนามกับ คุณสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีคุณวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแสดงความยินดี

ในการนี้ สมาคมฯ ได้เชิญสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2017 PATTAYA โดยมีคุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ ประธานจัดงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบของการจัด งานในปีนี้ ท่ามกลางสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมทำข่าวเป็นจำนวนมาก และช่วงบ่าย สมาคมฯ ได้จัดประชุมชี้แจงผู้ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ ณ ห้องกระดังงา 7-8 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ