Accessories

อุปกรณ์เสริม


Danfoss


Danfoss produces a comprehensive and highly reputed range of self-acting valves, electronic valves and regulators as well as system protectors and line components for the refrigeration and air conditioning market.

แดนฟอสส์ผลิตอุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารทำความเย็นที่มีชื่อเสียงหลายรุ่น ตั้งแต่แบบวาล์วควบคุมตัวเอง วาล์วอิเล็กโทรนิค วาลว์ควบคุมความดัน ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์เสริมต่างๆในวงจรสารทำความเย็น สำหรับห้องเย็นและระบบปรับอากาศ

Thermostatic expansion valves regulate compressed refrigerant in liquid state as entering the evaporators. Injection is controlled by the refrigerant superheat. The range of thermostatic expansion valves cover different valves designed for specific applications. The valves are delivered with connections in flare, solder copper or stainless steel / copper bi-metal connections. Temperature range from –60°C to +50°C. Rated capacity: 0.5 to 1890 kW (R 22).

Brochures
TE2
TE55

Solenoid valves in refrigeration are specially designed for refrigeration applications. They are available in various sizes, connection types and with coils voltages and frequencies.

Brochures
solenoid valves

Our filter driers cover both hermetic and exchangeable core designs. Hermetic filter driers consist of various functions: standard filter drier, bi-flow filter drier, receiver filter drier and burn-out filter drier. While exchangeable core filter driers can be subcategorized as standard core for CFC / HCFC, standard core for HFC, and burn-out core and mechanical filter.

Brochures
DCR
DML&DCL

Danfoss produces a complete range of sight glasses for all applications. Available in solder, flare, face seal or socket versions, they include types for monitoring of flow, moisture and liquid level. Danfoss sight glasses indicators are optimized for the relevant refrigerants in the market.

Brochures
SG

A range of pressure switches and thermostats covers a lot of applications within refrigeration and air conditioning. Pressure switches and thermostats are categorized by, KP as standard, and RT for heavy duty purposes. The switches can be delivered for fluorinated refrigerants as well as ammonia.

Brochures
KP

Oil differential pressure controls are used as safety switches to protect refrigeration compressors against low lubricating oil pressure. If the oil pressure fails, the oil differential pressure control stops the compressor after a certain time period.

Brochures
MP

BML manual shut-off valves are designed for installation into the liquid, suction and hot gas lines of refrigeration plants. The valves can be delivered with flare, ODF solder or ODF solder with extended ends. In the same product category, BMT 6 is a three-way manual shut-off valve with similar characteristics.

Brochures
BML And BMT

GBC ball valves are manually operated shut-off valves suitable for applications where bi-directional flow is required. They are approved for applications in liquid, suction, and hot gas lines in refrigeration and air-conditioning. The valves offer maximum tightness across the seat and seal, with minimum pressure drop but also give maximum flow in when fully opened. They are designed for operation within a broad temperature range and are approved for use with any fluorinated refrigerant. Standard GBC valves may be used in applications using high pressure refrigerants, including R410A, and GBC bi-directional ball valves can be delivered with or without external access port.

Brochures
GBC

NRV and NRVH check valves can be used in liquid, suction and hot gas lines in refrigeration and air conditioning plants with fluorinated refrigerants. They can be supplied with flare and solder connections. They are also available with oversize solder connections providing flexibility in the use of check valves.

Brochures
NRV And NRVH

BlueIce Accessories


Universal replacement suction filter and oil filter for use in our BLR/ADKS and BLR/STAS core shell filter drier, and other Take-Apart type Filter Drier shells from Sporlan, Emerson, Carley, Henry Muller, Westernyer, etc. Our filter driers feature water capacities, exceptional acid capacities, and with activated carbon blend.

ไส้กรองไดรเออร์คอร์ขนาดมาตรฐานสำหรับทดแทนสินค้าจาก Sporlan, Emerson, Carley, Henry Muller, Westernyer เป็นต้น ไส้กรองไดรเออร์คอร์ของหาญทนความชื้น ทนกรด และมีส่วนผสมของถ่านกัมมันต์

Brochures
Cores & Brackets
Replaceable Steel Liquid & Suction
Solid Core Liquid Line
Solid Core with Sight Glass

The liquid receivers store refrigerant mostly located at the lower end of the condenser. Most receivers have service valves. In large commercial systems, the receiver provides reserve of liquid refrigerant. This ensures that the liquid line, refrigerant sub-cooling and free flash strip. The recipient shall provide sufficient space for refrigerant during automatic pump downs.

ถังพักสารทำความเย็นเหลวเป็นอุปกรณ์ที่กักเก็บสารทำความเย็นที่ติดต้ังในจุดที่ต่ำที่สุดของคอยล์ร้อน ส่วนใหญ่ถังนี้จะติดตั้งวาล์วเพื่อให้ซ่อมบำรุงได้ ในระบบห้องเย็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ถังพักนี้จะใช้เป็นที่เก็บกักสารทำความเย็นเหลวในระบบ

Brochures
Horizontal
Horizontal2

Oil Separators is to separate oily discharge gases and ensure regular and correct recycling of oil to compressor’s case. Oil separators are used in order to form high oil temperature and prevent migration of cooling liquid and gas, and separate cooling liquid in oil and taking out gas.

อุปกรณ์แยกน้ำมันมีหน้าที่แยกน้ำมันหล่อลื่นออกจากสารทำความเย็นซึ่งอยู่ในสภาวะก๊าซ หลังจากนั้นจะนำส่งน้ำมันหล่อลื่นร้อนนี้กลับสู่คอมเพรสเซอร์เพื่อประโยชน์ในการลดแรงเสียดทานและความสึกหรอ ส่วนสารทำความเย็นที่แยกน้ำมันออกแล้วจะได้ทำงานในการถ่ายเทความร้อนได้อย่างเต็มที่ต่อไป

Brochures
Oil Separators

BlueIce offers various types of valves, pressure gauges, sight glasses, as well as solenoid valves.

Brochures
Ball Vales
Check Valves
Manual Shut-off Valves
Pressure Gauge
Receiver Valves
Shut-off & Safety Valves
Sight Glasses with Ball
Sight Glasses
Solenoid Valves

ESK Oil Level Regulators


This product is employed in multiple-compressor parallel systems to regulate oil level as to ensure adequate lubrication when it is fed conventionally from an reservoir.

Brochures
Electronic Oil Level Regulators

O&F


O&F manufactures specialized pressure vessels in refrigeration mainly accumulators, oil separators and receivers.


Brochures
Accumulators
Oil Separators for Screw Compressor
OilSeparators
Receivers