News & Press Release

March 30, 2018

งานสัมมนา “ระบบเครื่องทำความเย็นและการบำรุงรักษา”

March 17, 2018

HARN แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2560

March 14, 2018

การประชุมใหญ่พนักงานประจำปี 2561

March 2, 2018

งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง Riken (Thailand)

February 9, 2018

HARN สู้ศึกลูกหนังเชื่อมความสัมพันธ์ ในงาน TEMCA Champions Cup 2018 หลังคว้าที่ 3 มาครอง

December 26, 2017

นิทรรศการและผลงาน TIM Forum : “องค์กรนวัตกรรม”

December 12, 2017

บรรยากาศงานสัมมนา “ระบบเครื่องทำความเย็นและการบำรุงรักษา”

December 6, 2017

HARN – Opportunity Day Q3/2560

November 26, 2017

HARN มุ่งพัฒนาคน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

October 16, 2017

“หาญ” ร่วมใจทำดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

October 11, 2017

HARN รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2560

September 18, 2017

HARN รับรางวัล 3 ปีซ้อน “Highest Revenue Growth in Asia-Pacific”