Coding & Marking Solutions


Product and Primary Packaging


ผู้นำการให้บริการโซลูชั่นส์และเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์วันที่ สำหรับการพิมพ์วัน เดือน ปีผลิต/หมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ และเครื่องติดสติกเกอร์ลงบนสินค้าและบรรจุภัณฑ์

Domino. Rewriting the Rules in Continuous Ink Jet Printing.

 • Speed
 • Accuracy
 • Lower ink usage
 • Ability to perform in tough and varied environments

Our class-leading i-Pulse system allows you to rapidly print high-contrast, durable messages and multiple lines at the fastest possible speeds, while our i-Pulse inks adhere to anything – even after the toughest post-print processes.

Brochures
Ax150i
Ax350i
Ax550i

Domino's range of world-class A-Series Continuous Ink Jet (CIJ) printers offers proven performance and reliability in small character coding onto a wide variety of substrates.

Domino's A-Series printers are globally renowned for:

 • High quality print capability
 • Excellent reliability
 • Minimum downtime
 • Ease of use
Brochures
A120 GP
A220 GP
A420i
A520i
A200 Plus
A300 Plus

Domino’s V-Series range of Thermal Transfer Overprint (TTO) coders can print variable data, bar codes and images at 300dpi quality onto flexible packaging films and labels for a wide range of manufacturing and packaging applications in the food, pharmaceutical and industrial sectors.

Thermal transfer is already a well-established technology for coding onto flexible packaging and more affordable. It is also now gaining widespread recognition as a replacement to older, non-digital technologies including hot stamp and roller coders.

Brochures
V120i
V230i
V320i

The D-Series lasers offer a power range of 10W, 30W and 60W lasers to fit all your coding needs for a wide variety of materials, from low to high speed applications, basic to complex codes. The i-Tech scan heads are not only small but also the fastest of their kind. There are two scan head options available for different application requirements, with the i-Tech 15 scan head offering exceptional code quality on larger mark field applications. An IP65 version for harsh or wash-down environments adds protection to the laser tube while not compromising on overall size.

Brochures
D-Series

Domino’s F220i fibre laser system you can permanently mark a wide range of materials, such as metal, plastics and flexible packaging with the utmost precision. F220i fibre laser coder (20W) is second to none for achieving crisp, sharp codes. It incorporates the flexible i-Tech scan head making it easy to install the laser even where space is limited.

 • High coding accuracy, crisp and sharp codes on metals, plastics and flexible packaging
 • Very fine spot for utmost precision, ideal for static and mark-on-the-fly applications
 • Compact sizing and flexible integration options
 • Very long expected laser life of approx. 100,000 hrs
Brochures
F220i

Domino FE-Fume Extraction clears the air around your laser and protects health and environment. Consistent code quality is guaranteed as the full intensity of the laser beam is preserved, preventing any residue on the laser lens, keeping your products clean and ready for final dispatch. The reasons that effective fume extraction is preferred include:

 • Compliance with health and safety regulations
 • Ensures a clean and safe operating environment
 • Improved production efficiency and reduced downtime costs Ensures consistent code quality
 • Easy to use and maintain
Brochures
FE-Fume Extraction

Domino’s G-Series is high speed, high quality Thermal Ink Jet coding. The G-Series range of printers offers the only Thermal Ink Jet (TIJ) solution with the ability to print with solvent and water based fluids onto a variety of substrates, including:

 • Cartons
 • Sachets / pouches
 • Labels
 • Blister packs

within the Pharmaceutical, Food, Health Care and Tobacco industries.

Brochures
G-Series i-Tech
G20i

EDM’s LM6000 Series realizes infinite possibilities for building labelling system. The Series consist of 3 models namely:

 • Standard model
 • High speed model
 • High accuracy model

They are designed under modular concept and thus can meet various needs with optional accessories such as applying label on the top surface, to the bottom surface, both top and bottom, on side or both sides and wrapping around.

Brochures
LM6000

EDM’s THP600 Series (Desktop Coder) is a Semi-Automatic Printing system for sheets in offline. By gating mechanism at feeding, it is able to remove bags easily. Transparent cover helps displaying the condition of printing and remaining amount of ribbon at one view. High resolution thermal head offers high-definition printing, barcode and QR code.

Optional unit for THP600 Series is an Automatic Vacuum Feeder VF601. The Suction Pad Style Feeding ensures stable feeding. The static electricity removal function is installed at the loading unit of the feeder. Overlapping Detection Device can detect overlapping bags and stop automatically before the print unit.

Brochures
THP600

Secondary Packaging – Cases, Cartons


ผู้นำการให้บริการโซลูชั่นส์และเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์วันที่ สำหรับการพิมพ์วัน เดือน ปีผลิต/หมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ เครื่องพิมพ์ลาเบลและติดลาเบลลงบนกล่องลูกฟูก

Domino’s C-Series high resolution piezo printer provides marking solutions for the identification, traceability and graphic personalisation of porous substrates such as cardboard boxes, trays and bags. Printhead sizes from 17.5 to 70mm are available to provide high resolution graphics, barcodes and alphanumeric codes at class leading speeds.


Brochures
C-Series plus

Domino’s simple and cost effective alphanumeric coding, Domino’s C7 and C16 printers offer an extremely reliable solution. Based on Drop on Demand Valve Jet technology, these printers are simple to install, use and maintain.

Domino’s Macrojet printers use Drop on Demand Valve Jet technology to produce consistent quality coding onto a wide variety of porous and non-porous substrates including PVC, metal, extrusion and many more.


Brochures
MacrojetCaseCoder
C7/C16

Domino’s G20i is intuitive to use, easy to install and ideally suited to high resolution coding on secondary packaging, shelf ready display boxes and outer packing cases.


Brochures
G20i

Kortho’s X-Series is your best choice for coding & marking on cardboard boxes, trays and bags. It is our answer to the market demand of being able to fulfill every Hi-Res inkjet need with one single machine. The Printer can operate completely stand alone or be seamlessly integrated into a network for remote operation.


Brochures
X-Series
X18
X54

Domino’s M-Series Plus range is the truly flexible way to introduce print and apply label applicator solutions onto your production line. Whether you need supply chain traceability or labelling compliance, it has full GS1 coding capability at high resolution including bar codes, text and graphics.

 • Modular design
 • 600m Ribbon and label roll capacity

Our label printers are easier and safer to operate and longer time between consumable change and are available in both left- and right hand versions.


Brochures
M230i Coner warp
M230i Front
M230i Tamp
M230i Desktop

EDM’s LM6000 Series realizes infinite possibilities for building labelling system. The Series consist of 3 models namely:

 • Standard model
 • High speed model
 • High accuracy model

They are designed under modular concept and thus can meet various needs with optional accessories such as applying label on the top surface, to the bottom surface, both top and bottom, and on side or both sides .


Brochures
LM6000

Tertiary Packaging - Pallets


ผู้นำการให้บริการโซลูชั่นส์และเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ ติด และตรวจเช็คลาเบลบนพาเลท

As the demand for more efficiency, GS1 supply chain compliance and traceability continues to grow, the need for automated print & apply pallet labelling systems increases. The M230i Pallet Labeler offers a wide range of standard features built into cabinets of either stainless steel or aluminum. Safety is paramount with the M230i Pallet Labeler - it has a clean, modular design, making it easy to integrate into any production line, existing or new. Its unique applicator head design means you can configure for every application, and standard label sizes are easily handled by our innovative non-stick applicator pad.

With 600m ribbon & label roll capacity, our label printers are easier and safer to operate and longer time between consumable changes, available in both left- and right hand versions, and easy setup to label 1, 2 or 3 sides of a pallet.


Brochures
M230i Tamp
M230i Pallet Labeler

Customized Solutions


บริการโซลูชั่นส์เครื่องพิมพ์วันที่ ล็อตนัมเบอร์, เครื่องพิมพ์และติดลาเบล ที่ออกแบบตามความต้องการ

Harn aims to provide sustainable solutions to suit your needs. Whether your requirements are hardware, software, or system integration, we would be at your services with the best practice in digital printing.

หาญมุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชั่นแบบยั่งยืนให้กับลูกค้าทุกราย ไม่ว่าลูกค้าต้องการนำเครื่องพิมพ์วันที่ ล็อตนัมเบอร์ไปใช้งานที่มีความพิเศษเฉพาะด้าน เช่นการติดตั้ง การพัฒนาซอฟ์ทแวร์ หรือการพัฒนาระบบ หาญมีความยินดีที่จะให้บริการลูกค้าด้วยวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในแวดวงการพิมพ์ระบบดิจิทัล

Our reference projects include:

 • Lucky number printing for promotional games
  โซลูชั่นการพิมพ์เลข Random สำหรับแคมเปญการชิงโชคผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
 • Designed and installed for printing across the web
  โซลูชั่นการติดตั้งเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ขวางแนววิ่งของพื้นผิว ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดพื้นที่ติดตั้ง
 • Designed and installed for multi-printer application
  โซลูชั่นการติดตั้งเครื่องพิมพ์หลายเครื่องเพื่อใช้งาน/สั่งงานร่วมกันบน Line การผลิตเดียว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • Connected and controlled multi-printer via network
  โซลูชั่นการสั่งงานเครื่องพิมพ์ผ่านเน็ตเวิร์กของโรงงานเช่น Lan, RS232, WiFi เป็นต้น
 • Track and Trace
  โซลูชั่นการจัดการ Data การพิมพ์ 2D Datamatrix หรือ QR Code การอ่านตรวจสอบ/การเก็บดาต้าการผลิต การจัดทำรายงานดาต้าแยกตามล็อตการผลิต, ตามลูกค้า, ตามสถานที่จัดส่ง ฯลฯ สำหรับอุตสาหกรรมยา, เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์, สินค้ามูลค่าสูง ฯลฯ


Basic Coding Equipment


เครื่องพิมพ์วันที่ ล็อตนัมเบอร์ ชนิดพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ

Kortho’s Rollcoder was first own product. Despite the fact that it has undergone many improvements over the years, its technique has basically remained the same. Their simple and 100% mechanical operation ensures that Rollcoders are an extremely economical and robust solution. Especially in places where sensitive electronics or print heads are too vulnerable, Rollcoders are still frequently being used.


Brochures
Rollcoder

The first manually operated stencil machines were designed, engineered, and manufactured by Marsh in the mid-1920’s. Immediately following, the need arose for complementary products such as the fountain brush, oiled board, and stencil ink.


Brochures
MARSH-Stencil Machines
MARSH-Brush, Roller, Inks

RIBtype (ตัวอักษรยางชนิดเรียงข้อความได้เอง)

Rubber type is an interchangeable rubber stamp system that allows you to create your own stamp and change it as needed. With the RIBtype® system, ribs on the back of the rubber type interlock with ribs on the marking device allowing for fast message and date changes.

Self-inking Stamp (แสตมป์วันที่แบบซัมหมึกในตัว)

Justrite heavy duty self-inkers come with RIBbase on the die plate for changing messages, large plastic handles, and dry muslin felt pads.

Ink (หมึกแสตมป์แห้งเร็วจากฮอล์แลนด์)

Inks for metal, plastic, food packaging, paper, labels, and more are in-stock and ready to ship to you! Industrial inks and general stamp pad inks are available in varying color.


Brochures
RIBtype