TEMCA Forum & Exhibition 2017 Pattaya

นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมงาน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ออกบูธแสดงสินค้าในงาน “TEMCA Forum & Exhibition 2017 Pattaya” เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงเเรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา

ภายในบูธได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ดับเพลิง และผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล โชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมให้ข้อมูลด้านวิศวกรรมและเครื่องกลแก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้รับเหมา เจ้าของบริษัท วิศวกร ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมชมและสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก

นับเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน ร่วมใจผลักดันและพัฒนาบุคคลากรของประเทศให้ก้าวหน้าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและก้าวไปด้วยกัน

5
6
7
8

10
2
3
4