​​

Our Story

2563
บริษัท ไอยราหาญ จำกัด

บริษัทฯ จับมือกับกลุ่มไอยราฟันส์  ลงนามสัญญาร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการผลิตซื้อขายรับจ้างติดตั้งให้บริการ และพัฒนาระบบ “IOT Products and Solutions” เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายใต้ชื่อ “ไอยราหาญ” ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

 

2562
บริษัท หาญ เวียดนาม จำกัด

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนาม โดยถือหุ้น 100% เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายติดตั้ง และให้บริการหลังการขาย เครื่องพิมพ์ Digital UV Inkjet Label Press

 

2561

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รอบไตรมาส 3/2561

2560

ยอดขายทะลุ 1,300 ล้านบาท
บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต (CAC)

 

2559
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

 

ดำเนินการควบรวมกิจการ บริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด, บริษัท คิว ทู เอส จำกัด เข้ารวมกับบริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อใหม่ “บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ยอดขายทะลุ 1,000 ล้านบาท

2558

บริหารจัดการธุรกิจด้วยระบบ SAP หนึ่งใน ERP (Enterprise Resource Planning Application) ที่มีความปลอดภัย ความถูกต้อง และแม่นยำของข้อมูลสูงสุด

2557
Fire Victor Public Company Limited

 

บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จำกัด

  • บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จำกัด เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และจดทะเบียน บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยใช้ชื่อย่อ “FIRE”
  • บริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท คิว ทู เอส จำกัด

2555

 

บบริษัท คิว ทู เอส จำกัด ได้รับรางวัลการเติบโตของยอดขายสูงสุดใน Asia-Pacific ประจำปี 2012 จาก Domino Printing Sciences Plc. ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลชั้นนำจากประเทศอังกฤษ

2552

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก UKAS

 

2549

บริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด ได้รับรางวัลผู้แทนจำหน่ายแห่งปี 2549 จาก Bitzer Kuhlmaschinenbau GMBH จากประเทศเยอรมัน

2045

ก่อตั้งบริษัท คิว ทู เอส จำกัด

ขยายธุรกิจเครื่องพิมพ์วันเดือนปี / วันหมดอายุ และจดทะเบียน บริษัท คิว ทู เอส จำกัด เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

2544
Fire Victor Company Limited

บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จำกัด

  • ขยายธุรกิจไปสู่ระบบดับเพลิงและจดทะเบียน บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จำกัด ธุรกิจขายอุปกรณ์ดับเพลิงและปรับอากาศ รวมถึงงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
  • บริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการใช้พลังงานขั้นสูงในระบบทำความเย็น

2540

ปีแห่งวิกฤติทางการเงินของภูมิภาคเอเชีย แต่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยมาก เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต

2537

ยอดขายทะลุ 354 ล้านบาท

2535

เริ่มจัดจำหน่ายวาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิง

2533

ย้ายสำนักงานใหญ่ จากถนนหลานหลวง สู่ถนนพระราม 9 (RCA)

2531

บริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจากครอบครัวสู่นักบริหารมืออาชีพ และจดทะเบียน บริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด ธุรกิจขายอุปกรณ์ระบบทำความเย็น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

2527

รัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาท 17%

2524

วิกฤติพลังงานไทย ทำให้รัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาท 15%

2512

เป็นผู้นำด้านระบบทำความเย็นในธุรกิจโรงงานผลิตน้ำแข็ง โรงงานผลิตไอศกรีม ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว

2508

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย KUBA ในประเทศไทย

2508

บริษัท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด

จดทะเบียน บริษัท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด

2508

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายคอมเพรสเซอร์ Bitzer ในประเทศไทย

2503

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัฒนา

เริ่มก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัฒนา ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องทำความเย็น ต่อมาได้ขยายธุรกิจ เป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมรายแรกของประเทศไทย