การออกแบบระบบฉีดจ่ายสารทำความเย็นเพื่อประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงสุด