บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง​ โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Lat/Long: 13.753609, 100.574312

โทรศัพท์ +66(0) 2203 0868

แฟกซ์: +66(0) 2203 0245

E-mail: dec@harn.co.th

Harn Engineering Solutions Public Company Limited, Rama IX Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok, Thailand

Send Us a Message