ขอเชิญพบกับ

Harn Engineering Solutions
TelePrint และ TeleChill

ได้ที่บูธ 47 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
วันเสาร์ที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 10.00-19.00 น.
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ลงทะเบียนที่นี่ รับของที่ระลึกในงานฟรี!

  • ปี