การแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2020

10 มิถุนายน 2020

ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2563 ของ HARN มีรายได้อยู่ที่ 310.66 ล้านบาท และมี Backlog Order ณ สิ้นไตรมาสแรกอยู่ที่ 408.41 ล้านบาท พร้อมเตรียมเปิดตัว “สำนักงานแห่งใหม่” ภายใต้แนวคิด Green Building ที่จะเป็นอาคารสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทด้านการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรม

 

นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า รายได้รวมไตรมาสแรกของปี 2563  อยู่ที่ 310.66  ล้าน โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงสูงสุดอยู่ที่ 47.35%  รองลงมาคือธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัลอยู่ที่ 27.32%  ขณะที่ธุรกิจระบบทำความเย็นอยู่ที่ 18.11% ส่วนที่เหลืออีก 5.17% เป็นรายได้จากธุรกิจระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล  และรายได้อื่นๆ  2.05%  ทั้งนี้ในส่วนของ Backlog Order ณ สิ้นไตรมาสแรกอยู่ที่ 408.41 ล้านบาท 

 

สำหรับความคืบหน้าการสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในประเทศไทย อาคารดังกล่าวเป็นลักษณะประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำเสนอและโชว์สินค้าต่างๆ ของบริษัทรองรับลูกค้ารายใหม่ที่เข้าชมสินค้า ทั้งอุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องทำความเย็น และ เครื่องพิมพ์ดิจิทัล นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่บางส่วนเป็นให้เช่นในรูปแบบ “Office for rent” ซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณ พื้นที่ถนนพระรามเก้า ซอยศูนย์วิจัย ที่เป็นพื้นที่คาดหมายว่าจะพัฒนาจากย่านการค้ากลายเป็นอนาคตศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพ หรือ New CDB (Central Business District) ในอนาคต และอยู่ในทำเลที่มีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เพิ่มความสะดวกในการเดินทางไปที่ต่างๆ มากขึ้น

 

ท่านสามารถชมวิดีโอการแถลงผลประกอบการได้