ดาวน์โหลดฟรีกับอุปกรณ์ที่วางแขนเวลาเปิดปิดประตู เพื่อเลี่ยงการติดโควิด – 19

16 เมษายน 2020
Materialise บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพิมพ์สามมิติ ได้สร้างไฟล์อุปกรณ์ที่วางแขนเวลาเปิดปิดประตู เพื่อเลี่ยงการสัมผัสที่จับประตู ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด – 19
 
 
Materialise บริษัทสัญชาติเบลเยี่ยม ซึ่งให้บริการซอฟต์แวร์การพิมพ์สามมิติก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1990 เปิดให้ดาวน์โหลดอุปกรณ์ที่วางแขนเวลาเปิดปิดประตู เพียงแค่ใช้ตะปูเพียง 4 ตัว และน็อต 4 ตัว ตอนที่ติดตั้งเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.materialise.com/en/hands-free-door-opener
 
 
ทั้งนี้ แผนก 3DMed ของ HARN ซึ่งบริการการพิมพ์สามมิติทางการแพทย์อย่างครบวงจร ใช้ซอฟต์แวร์การพิมพ์ 3 มิติ จาก Materalise อยู่ 2 โปรแกรมได้แก่  MIMICS และ Magics
 
– MIMICS เป็นโปรแกรมแปลงภาพสแกนร่างกายให้เป็นไฟล์ 3 มิติ สามารถเลือกส่วน และทำเพิ่มหรือลดส่วนที่ต้องการได้ เช่น นำไฟล์ CT scan, MRI ของอวัยวะต่างๆ มาทำเป็นไฟล์ 3 มิติ พร้อมพิมพ์ด้วยเครื่อง 3D Bioplotter หรือ Vector
 
– Magics เป็นโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพไฟล์ 3 มิติ ให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ใช้ เช่น แก้ไฟล์ที่อาจมีปัญหาจากการ export/convert ไฟล์จากโปรแกรมวาดรูป 3 มิติ หรือ CAD เป็นต้น
 
 
ที่ผ่านมา Harn สร้างผลงานที่ใช้ซอฟต์แวร์การพิมพ์ 3 มิติ และพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ เกินกว่า 50 ชิ้นเพื่อใช้รักษาจริง กระจายไปแล้วใน 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ระยอง ชลบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา และกรุงเทพฯ 
 
 
ที่มา: https://www.materialise.com/en/hands-free-door-opener