ทีมธุรกิจระบบทำความเย็น HARN ร่วมออกบู๊ท”งานฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น”

23 มิถุนายน 2020

ทีมธุรกิจระบบทำความเย็น HARN ร่วมออกบู๊ท งาน “ฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น” จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 

ทีมธุรกิจระบบทำความเย็น HARN ร่วมออกบู๊ท พร้อมนำเสนอสินค้าภายใต้แนวคิด “Energy Saving Product” พร้อมปฏิบัติตาม New normal เพื่อความปลอดภัย

 

นอกจากนี้ HARN ได้รับเกียรติจากคุณศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเยี่ยมชมบู๊ทที่ HARN ร่วมจัดแสดงครับ