ภาพกิจกรรมทีม Digital printing ของ HARN ร่วมโครงการ “GS1 Thailand Train the Trainer” ณ จ. สงขลา

13 พฤศจิกายน 2023
ภาพกิจกรรมทีม Digital printing ของ HARN ร่วมโครงการ “GS1 Thailand Train the Trainer” ณ จ. สงขลา
.
เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2566 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จ. สงขลา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand) จัดกิจกรรมโครงการ “GS1 Thailand Train the Trainer ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย”
.
โดยมี คุณวิฑูรย์ ทามี ผู้อำนวยการขาย ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล และคุณ ธนกร เกิดผล ทีมงานฝ่ายขายประจำพื้นที่ เข้าร่วมจัดแสดงเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถรองรับการพิมพ์โค้ดได้ตามมาตรฐาน GS1 และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ อีกทั้งคอยช่วยให้คำปรึกษา คำแนะนำต่างๆ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับ ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดแสดงเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถรองรับการพิมพ์โค้ดได้ตามมาตรฐาน GS1 และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ อีกทั้งคอยช่วยให้คำปรึกษา คำแนะนำต่างๆ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับ
.
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อทีมงานฝ่ายขาย
ท่านสามารถ Add friend Line ID : Harn Mkt DP