ภาพบรรยากาศ “การแข่ง Golf ACAT : Champion of Champions 2562”

16 กันยายน 2019

วันที่ 16 ก.ย. 62 HARN ร่วมออกบู๊ทในกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 4/2562 ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) ณ สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ จ.ปทุมธานี  โดย คุณวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสายงานขายระบบระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล เข้าร่วมการแข่งขันของสมาคม ACAT

พร้อมกันนี้ภายในงาน คุณสาโรช เกตุแก้ว ผู้จัดการขายระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ได้ออกบู๊ทร่วมแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศได้แก่ – ท่อทองแดงในระบบทำความร้อน – PICV เทคโนโลยีวาล์วอัจฉริยะในระบบปรับอากาศ