“เมื่อบ้านทำจากเห็ดรา ช่วยต่อเวลาชีวิต เมื่อเกิดเพลิงไหม้” แนวคิดที่ตอบโจทย์การรักษาชีวิตและรักษ์โลกไปพร้อมๆ กัน

30 มิถุนายน 2020

“เมื่อบ้านทำจากเห็ดรา ช่วยต่อเวลาชีวิต เมื่อเกิดเพลิงไหม้” แนวคิดที่ตอบโจทย์การรักษาชีวิตและรักษ์โลกไปพร้อมๆ กัน

 

นักวิทยาศาสตร์คิดค้นการสร้างอิฐใหม่ที่ทำมาจากเห็ดรา เปลือกข้าว และเศษแก้ว โดยมีไอเดียมาจากการป้องกันอัคคีภัย 

 

เมื่อทุกๆ ปี ประเทศออสเตรเลียจะมีเหตุเพลิงไหม้ประมาณ 1,000 เหตุการณ์ ที่ส่งผลถึงแก่ชีวิตเนื่องจากการสูดดมควัน และสูดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไป ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จากประเทศออสเตรเลียจึงคิดค้นอิฐที่ช่วยลดการปล่อควัน เพื่อช่วยเพิ่มเวลาให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพลิงไหม้สามารถหลบหนีและมีความปลอยภัยในชีวิตมากขึ้น 

 

นักวิทยาศาสตร์จาก RMIT University  คิดค้นอิฐที่ทำจากเห็ดรา เปลือกข้าว และเศษแก้ว มาผสมและอบเข้าด้วยกัน อิฐดังกล่าวจะเป็นฉนวนกันความร้อนได้อย่างดี โดยเฉพาะเมื่อเกิดไฟไหม้ อิฐจะลุกไหม้อย่างช้าๆ และความร้อนลดลง โดยส่งผลให้ปล่อยควันและคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงกว่า อิฐรูปแบบเดิมที่ทำมาจาก พลาสติกพอลิสไตรีน และแผ่นไม้อัด ที่ทำมาจากปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ 

 

เห็ดราที่นำมาสร้างอิฐ มาจากกลุ่ม “ไมซีเลียม” ซึ่งเมื่อนำมาอัดรวมกันจะแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบา และราคาถูกกว่าอิฐที่ทำมาจากพลาสติกหรือแผ่นไม้อัด เนื่องจากเปลือกข้าวและเศษแก้วที่ทำมาผสมสามารถหาได้จากธรรมชาติหรือของที่ไม่ใช้แล้ว โดยในประเทศออสเตรเลียสามารถผลิตข้าวได้ถึง 480 ล้านตัน ขณะที่ขยะประเภทเศษแก้วพบถึง 600,000 ตัน ดังนั้นส่วนประกอบของอิฐตั้งแต่วัสุด กระบวนการทำจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ที่มา: https://theconversation.com/scientists-create-new-building-material-out-of-fungus-rice-and-glass-98153