เว็บไซต์ “ตามไฟ” เครื่องมือที่จะทำให้คุณมีส่วนร่วมกับไฟในชุมชนคุณ

16 กุมภาพันธ์ 2023

“เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าจุดไหนเกิดที่เกิดไฟ”  เป็นจุดตั้งต้นของการสร้างเครื่องมือในการแสดงจุดความร้อน และข้อมูลเกี่ยวกับการเผาไหม้อื่น ๆ  โดยใช้ชื่อว่า “ตามไฟ”

.

เว็บแอปพลิเคชัน http://tamfire.net/# เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) สมาคมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล นำโดย ดร.เจน ชาญณรงค์ ประธานสมาคมฯ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมแนวหน้าด้านระบบดับเพลิงและความปลอดภัย  อันเป็นหนึ่งในธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากธุรกิจระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ระบบการพิมพ์ดิจิทัล และระบบการพิมพ์สามมิติชีวภาพ 

.

 

เว็บไซต์ “ตามไฟ” มีหลักการคล้ายคลึงกับเว็บไซต์  Wildfires – Disaster Response Program ของสหรัฐอเมริกา โดยนำข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม มาแสดงผลเป็นแผนที่ไฟป่าเพื่อให้ทุกคนที่สนใจสามารถใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมไฟ โดยมีวัตถุประสงค์ไม่เพียงเพื่ออนุรักษ์ป่า แต่ยังจะช่วยในการลดฝุ่น PM 2.5 ด้วย

 

ท่านใดสนใจ สามารถเข้าชมได้ที่ tamfire.net ครับ