Food Focus Thailand Roadshow #3 @ Chiang Mai

26 มิถุนายน 2019

HARN พาไปชมภาพบรรยากาศงาน Food Focus Thailand Roadshow 2019  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ณ Holiday Inn Hotel จังหวัดเชียงใหม่

 

สินค้าที่ HARN นำไปจัดแสดงได้แก่ – Ax350i Inkjet Printer – G20i Thermal Inkjet Case Coder และพิเศษกับการสาธิตการใช้งานแสดงผลของแอพพลิเคชั่น “TelePrint” ที่ช่วยให้ทีมเซอร์วิส สามารถเห็นปัญหา บริการแก้ไข และเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจเช็คสภาพหรือเพื่อเปลี่ยนให้กับเครื่องพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา