HARN รวบรวมและส่งต่อกำลังใจ เป็นจำนวน 13,000 บาท เพื่อจัดซื้อและส่งอุปกรณ์สิ่งของ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และอาสาสู้ไฟป่า

29 กุมภาพันธ์ 2024
ชาว HARN รวบรวมและส่งต่อกำลังใจ เป็นจำนวน 13,000 บาท เพื่อจัดซื้อและส่งอุปกรณ์สิ่งของ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และอาสาสู้ไฟป่า
เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน ฝุ่นจากไฟป่ากำลังจะเข้ามาถึงกรุงเทพและปริมณฑลหากปล่อยให้ไฟป่าลุกลามใหญ่โต
.
HARN จึงรวบรวมและส่งต่อกำลังใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สู้ไฟป่า เป็นจำนวน 13,000 บาท
เพื่อจัดซื้อและส่งอุปกรณ์สิ่งของให้กับเจ้าหน้าและอาสาป้องกันไฟป่าในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
โดยสิ่งของที่ HARN จะจัดซื้อต่อไป ได้แก่ ข้าวสาร, เครื่องกระป๋อง, อาหารแห้ง, มาม่า,
ปลากระป๋อง, น้ำดื่ม, เครื่องดื่มชูกำลัง, ผงเกลือแร่, เสื้อยืด, กางเกงใน, ผ้าสามเหลี่ยม, ยาดม, พารา, แก้ปวด, อุปกรณ์ทำแผล ฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์, ยาเหลือง, ยาแดง, พลาสเตอร์ เป็นต้น