HARN ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงสถานีไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

4 สิงหาคม 2021
HARN ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงสถานีไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
 
.
เพราะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นเรื่องสำคัญ HARN จึงใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานธุรกิจระบบดับเพลิงดำเนินการออกแบบ ติดตั้ง และอบรมการใช้ระบบดับเพลิง สถานีไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
– EGAT อุบลราชธานี 3
– EGAT ยโสธร
– EGAT สุรินทร์ 1
– EGAT ลำภูรา (ตรัง)
 
 
ทีมผู้เชี่ยวชาญระบบดับเพลิงจาก HARN ยินดีให้คำปรึกษากับคุณอย่างเต็มที่ครับ