HARN เก็บภาพบรรยากาศสดจากงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Smart Safety)

26 ตุลาคม 2020
HARN เก็บภาพบรรยากาศสดจากงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Smart Safety)
.
ณ ชั้น 2 ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
ทีมธุรกิจระบบทำความเย็นจาก HARN ร่วมออกบูทภายในงาน พร้อมยินดีให้คำปรึกษาในทุกโซลูชั่นส์เกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านครับ