HARN แถลงผลประกอบการ Q3/2019

27 พฤศจิกายน 2019

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์ (ถ.รัชดา) นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) นำทีมแถลงผลประกอบการ Q3/2019  พร้อมแถลงผลสำเร็จโครงการ “3D Med แบบจำลองอวัยวะ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูงเพื่อช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ” 

รวมทั้งยังสามารถพิสูจน์ความยอดเยี่ยมของบริษัท หลังได้รับการรับรอง CG Score ว่ามีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ที่ “ระดับ 5 ดาว (ยอดเยี่ยม)” สะท้อนถึงการบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ถึงทิศทางธุรกิจของบริษัทในปีหน้า ถึงความพร้อมในการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน