HARN และ Victaulic จับมือจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Victaulic Groove : งานดี จบไว ไม่บานปลาย สบายใจหายห่วง”

29 มีนาคม 2024
เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา HARN และ Victaulic ร่วมมือจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Victaulic Groove :งานดี จบไว ไม่บานปลาย สบายใจหายห่วง” ณ อาคารสำนักงาน HARN โดยเนื้อหาการอบรมได้แก่
– ความรู้พื้นฐานสำหรับระบบ Grooved
– การคำนวณการติดตั้งระบบ Groove
– Workshop การใช้เครื่อง กรู๊ฟ อย่างถูกต้อง, การติดตั้งท่อเมน และปั๊มด้วยระบบกรู๊ฟ, การติดตั้ง ชุด Floor Control – UMC และการติดตั้ง Riser และการติดตั้งสินค้า Vicflex