งานสัมมนารวมพลคนทันหุ้น

2 ตุลาคม 2018

คุณวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานสัมมนารวมพลคนทันหุ้น และได้รับเกียรติขึ้นแสดงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจในช่วง ถอดรหัสหุ้นแกร่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก