เครื่องพิมพ์ลาเบล สติ๊กเกอร์ระบบ Digital UV Inkjet

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเปลี่ยนงานพิมพ์ได้รวดเร็ว และยังมาพร้อมกับประสิทธิภาพการพิมพ์ได้ปริมาณงานเท่า ๆ กับเครื่องพิมพ์ flexo

เครื่องพิมพ์ Domino N610i พิมพ์ได้กว้าง 333 มม (13 นิ้ว) ซึ่งเป็นขนาดความกว้างมาตรฐานของอุตสาหกรรม พร้อมด้วยหมึก 7 สี รวมสีขาวทึบแสง พิมพ์ที่ความละเอียด 600 dpi ความเร็วสูงสุด 75 เมตรต่อนาที (246 ฟุตต่อนาที) จึงเป็นเครื่องพิมพ์สติคเกอร์/ลาเบลระบบดิจิทัลเพียงหนึ่งเดียวที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพการพิมพ์ได้ปริมาณงานเท่า ๆ กับเครื่องพิมพ์เฟล็กโซ และสามารถเปลี่ยนงานพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว

ในระยะเวลา 30 นาที ที่ต้องใช้ในการเตรียมเครื่องพิมพ์เฟล็กโซให้พร้อมพิมพ์งาน เครื่องพิมพ์ Domino N610i ได้ผลิตงานพิมพ์ได้ถึง 2,250 เมตร ซึ่งหมายถึงสามารถผลิตงานพิมพ์ของลูกค้าได้ถึง 10 งาน และเป็นการลงทุนที่จะเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มรายได้ รวมถึงผลกำไร ในขณะเดียวกันลดต้นทุน และความยุ่งยากในการผลิตงานพิมพ์

เครื่องพิมพ์ Domino N610i สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์เฟล็กโซได้ จะกำหนดให้มีป้อมพิมพ์ก่อน หรือหลัง หรือจะเพิ่มชุดสกรีน ชุดพิมพ์ฟอยล์ด้วยก็ได้ ทำให้สร้างงานพิมพ์ได้หลายหลายตามรูปแบบที่ต้องการ และยังคงคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ดิจิทัลที่เปลี่ยนงานพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว

N610i โมดูลสำหรับติดตั้งร่วมกับเครื่องพิมพ์เฟล็กโซ คือเครื่องพิมพ์ดิจิทัลไฮบริดที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า

  • การลงทุนที่ยังคงคุณค่าในอนาคต
  • โซลูชั่นอิงค์เจ็ทที่ลูกค้ากำหนดคุณสมบัติที่ต้องการได้เอง