Giacomini

Giacomini เป็นผู้ผลิตระบบทำความร้อนและเย็นที่ติดตั้งใต้พื้นหรือเหนือฝ้า ระบบมาตรวัดพลังงานและ ระบบควบคุมน้ำและก๊าซระดับโลก ปัจจุบัน Giacomini มีสำนักงานใหญ่ที่เมือง San Maurizio d’Opaglio ประเทศอิตาลี มีพนักงานกว่า 1,000 คนและส่งสินค้าที่ผลิตกว่า 80% ขายไปยังกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

Giacomini ผลิตสินค้ากว่า 6,000รายการ จากโรงงานผลิต 4 แห่งในอิตาลี ในแต่ละวันจะป้อนทองเหลืองกว่า 100 ตันเข้าสายการผลิตจนได้ผลผลิตเป็นสินค้า 85 ตัน