Unit Coolers

Air coolers เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำความเย็นภายในห้องเย็นซึ่งจะมีผลต่อการประหยัดพลังงานและการรักษาคุณภาพของสินค้า Kelvion (Kuba) เป็นผู้นำด้านการออกแบบ Unit Coolers ชั้นด้วยการสร้างนวัตกรรมและการทำงานใกล้ชิดกับพันธมิตรมากว่า 75 ปี เราได้พัฒนาโซลูชั่นชั้นนำของตลาดครอบคลุมการใช้งานมากมายหลายประเภทตั้งแต่การถนอมอาหาร กระบวนการผลิต ไปจนถึงกระบวนการทดสอบรถยนต์

Blue Line
Blue Line Coolers ออกแบบมาสำหรับการทำความเย็นที่มีความซับซ้อนสูง เช่นต้องการความแม่นยำในการควบคุมความชื้น หรือการลดพลังงานจากควบคุมความเร็วรอบของพัดลม ห้องเย็นขนาดใหญ่ หรือห้องเย็นที่ต้องส่งลมไประยะไกล
Download Brochures:
Green Line
Green Line Coolers ออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบทำความเย็นที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
Download Brochures:
Goedhart Air Coolers
Goedhar Air Coolers คอยล์เย็นสำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ สามารถสั่งผลิตตามขนาด ตอบโจทย์งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ห้อง Air Blast Freezer, ห้องเก็บสารเคมี และระบบทำความเย็นที่ซับซ้อน
Download Brochures: