Unit Coolers

Air coolers เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำความเย็นภายในห้องเย็นซึ่งจะมีผลต่อการประหยัดพลังงานและการรักษาคุณภาพของสินค้า Kelvion (Kuba) เป็นผู้นำด้านการออกแบบ Unit Coolers ชั้นด้วยการสร้างนวัตกรรมและการทำงานใกล้ชิดกับพันธมิตรมากว่า75ปี เราได้พัฒนาโซลูชั่นชั้นนำของตลาดครอบคลุมการใช้งานมากมายหลายประเภทตั้งแต่การถนอมอาหาร กระบวนการผลิต ไปจนถึงกระบวนการทดสอบรถยนต์

Blue Line
Blue Line Coolers ออกแบบมาสำหรับการทำความเย็นที่มีความซับซ้อนสูง เช่นต้องการความแม่นยำในการควบคุมความชื้น หรือการลดพลังงานจากควบคุมความเร็วรอบของพัดลม ห้องเย็นขนาดใหญ่ หรือห้องเย็นที่ต้องส่งลมไประยะไกล
Download Brochures:
Green Line
Green Line Coolers ออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบทำความเย็นที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
Download Brochures:

แจก eBook ฟรี!

​คู่มือการออกแบบระบบทำความเย็น

ของห้องเย็น