HARN ช่วยออกแบบและให้คำปรึกษาระบบทำความเย็นที่ตอบโจทย์ลูกค้า สำหรับการเพาะปลูกเห็ดเข็มทองที่จังหวัดเชียงใหม่

แจก eBook ฟรี!

​คู่มือการออกแบบระบบทำความเย็น

ของห้องเย็น