การออกแบบระบบฉีดจ่ายสารทำความเย็นเพื่อประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงสุด

แจก eBook ฟรี!

​คู่มือการออกแบบระบบทำความเย็น

ของห้องเย็น