จะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาเปลี่ยนระบบ Smoke Detector แล้ว