Compressors

Bitzer Compressors คุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมและระบบปรับอากาศภายใต้ระบบคุณภาพ ISO-DIN9309 ออกแบบสำหรับงานที่ต้องการคุณภาพ สายการผลิตของเราใช้ระบบควบคุมและตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับการตอบรับอย่างดีสำหรับวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบบห้องเย็น คอมเพรสเซอร์ของเรามีหลายประเภทตั้งแต่แบบลูกสูบและสกูรตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

Reciprocating Compressors
Download Brochures:
Oil Separators
Download Brochures: