Controllers

Defrost on Demand (DOD)

อุปกรณ์ DOD ได้รับการพัฒนาขึ้นจากมุมมองของลูกค้าเพื่อให้เป็นระบบควบคุมอัจฉริยะแต่เรียบง่าย ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพสูง ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ระบบพร้อมกับพยากรณ์และระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า ส่งผลให้ระบบลดการใช้พลังงานในการละลายน้ำแข็งแต่ยังควบคุมความชื้นได้อย่างดีซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าได้สดใหม่เสมอ

Download Brochures: