Our
Story

2564

 • บริษัทฯ และ Domino ร่วมกันเปิดตัว Showroom “Digital Centre of Excellence” รูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดย Domino ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวตามสื่อต่างๆ ในต่างประเทศ ซึ่งจัดให้เป็น 1 ใน 3 Centre of Excellence ของ Domino ร่วมกับยุโรป และอเมริกา

2563

 

 

 

 

 

 • บริษัทฯ จับมือกับกลุ่มไอยราฟันส์  ลงนามสัญญาร่วมทุนพัฒนาธุรกิจดิจิทัล สร้างระบบ “IoT Products and Solutions” เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายใต้ชื่อ “ไอยราหาญ”  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
 • บริษัทฯ ได้รับการประกาศเป็น 1 ใน 20 บริษัทที่สถาบันไทยพัฒน์คัดเลือกให้เป็นกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List พิจารณาจากข้อมูลแนวโน้มการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัทที่ริเริ่มขึ้น หรืออยู่ในระหว่างดำเนินงานที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน 
 • บริษัทฯ ได้รับการรับรอง CG Score ว่ามีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับจดทะเบียนประจำปี 2563 ที่ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 

2562

 

 

 

 

 • บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หาญ เวียดนาม จำกัด (“บริษัทย่อย”) ประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 800,000,000 ดอง หรือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
 • บริษัทฯ ได้รับการรับรอง CG Scores ว่ามีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ที่ระดับ 5 ดาว “ยอดเยี่ยม” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 
 • บริษัทฯ จัดแถลงข่าวผลสำเร็จโครงการ “3D Med แบบจำลองอวัยวะ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขึ้นสูง เพื่อช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยจากจำนวนแบบจำลองอวัยวะที่ทำไป 50 ชิ้น ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2561 – พ.ย. 2562 ได้รับผลคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.49 จากคะแนนเต็ม 5 

2561

 • บริษัทฯ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ HARN 3DMed: การสร้างแบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขึ้นสูง เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในรูปแบบแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 • บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รอบไตรมาส 3/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

2560

 • บริษัทฯ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ  (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล Highest Revenue Growth in Asia – Pacific 2016 จากบริษัท Domino ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์รายใหญ่จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นรางวัล 3 ปีซ้อน สำหรับธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล และยังได้รับสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา โดยสามารถสร้างมูลค่าธุรกิจได้เป็นอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชียรองจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน 

2559

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 • ดำเนินการควบรวมกิจการ บริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด, บริษัท คิว ทู เอส จำกัด เข้ารวมกับบริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อใหม่ “บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 • ยอดขายทะลุ 1,000 ล้านบาท

2558

บริหารจัดการธุรกิจด้วยระบบ SAP หนึ่งใน ERP (Enterprise Resource Planning Application) ที่มีความปลอดภัย ความถูกต้อง และแม่นยำของข้อมูลสูงสุด

2557

บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จำกัด เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และจดทะเบียน บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยใช้ชื่อย่อ “FIRE”
 • บริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท คิว ทู เอส จำกัด

2555

บริษัท คิว ทู เอส จำกัด ได้รับรางวัลการเติบโตของยอดขายสูงสุดใน Asia-Pacific ประจำปี 2012 จาก Domino Printing Sciences Plc. ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลชั้นนำจากประเทศอังกฤษ

2552

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก UKAS

2549

บริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด ได้รับรางวัลผู้แทนจำหน่ายแห่งปี 2549 จาก Bitzer Kuhlmaschinenbau GMBH จากประเทศเยอรมัน

2545

ก่อตั้งบริษัท คิว ทู เอส จำกัด

ขยายธุรกิจเครื่องพิมพ์วันเดือนปี / วันหมดอายุ และจดทะเบียน บริษัท คิว ทู เอส จำกัด เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

2544

บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จำกัด
 • ขยายธุรกิจไปสู่ระบบดับเพลิงและจดทะเบียน บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จำกัด ธุรกิจขายอุปกรณ์ดับเพลิงและปรับอากาศ รวมถึงงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
 • บริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการใช้พลังงานขั้นสูงในระบบทำความเย็น

2540

ปีแห่งวิกฤติทางการเงินของภูมิภาคเอเชีย แต่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยมาก เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต

2537

ยอดขายทะลุ 354 ล้านบาท

2535

เริ่มจัดจำหน่ายวาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิง

2533

ย้ายสำนักงานใหญ่ จากถนนหลานหลวง สู่ถนนพระราม 9 (RCA)

2531

บริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจากครอบครัวสู่นักบริหารมืออาชีพ และจดทะเบียน บริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด ธุรกิจขายอุปกรณ์ระบบทำความเย็น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

2527

รัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาท 17%

2524

วิกฤติพลังงานไทย ทำให้รัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาท 15%

2512

เป็นผู้นำด้านระบบทำความเย็นในธุรกิจโรงงานผลิตน้ำแข็ง โรงงานผลิตไอศกรีม ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว

2509

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย KUBA ในประเทศไทย

2508

บริษัท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียน บริษัท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
 

2508

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายคอมเพรสเซอร์ Bitzer ในประเทศไทย

2503

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัฒนา

เริ่มก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัฒนา ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องทำความเย็น ต่อมาได้ขยายธุรกิจ เป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมรายแรกของประเทศไทย