12/03/2019 | แจ้งเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

25 February 2021
  • Version
  • Download 604
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 2
  • Create Date 25 February 2021
  • Last Updated 25 February 2021

12/03/2019 | แจ้งเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

Attached Files

FileAction
20190312_EN04 Notification the additions to agenda of the 2019 AGM the amendment of the Company's MemorandumDownload 
25620312_TH04 แจ้งเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิDownload