17/01/2567 | แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

29 February 2024
  • Version
  • Download 21
  • File Size 193.82 KB
  • File Count 1
  • Create Date 29 February 2024
  • Last Updated 29 February 2024

17/01/2567 | แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Attached Files

FileAction
25670117_TH01 แจ้งผลการเสนอวาระ&กรรมการAGM ปี2567.pdfDownload