28/02/2567 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

29 February 2024
  • Version
  • Download 39
  • File Size 419.72 KB
  • File Count 1
  • Create Date 29 February 2024
  • Last Updated 29 February 2024

28/02/2567 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Attached Files

FileAction
25670228_TH02 มติ BOD ประชุมผู้ถือหุ้น2567.pdfDownload