29/03/2567 | ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567)

14 May 2024
  • Version
  • Download 2
  • File Size 5.23 MB
  • File Count 1
  • Create Date 14 May 2024
  • Last Updated 14 May 2024

29/03/2567 | ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567)

Attached Files

FileAction
IFA Report HARN 2567.03.27_TH.pdfDownload