เปิดประตูสู่โลกหลังความตาย ‘ร่าง’ ไร้วิญญาณ ในห้องเย็นเก็บศพ มาตรฐานจาก HARN