digital printing

พิมพ์ 2D
โซลูชั่นส์การพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ลงบนสินค้าถึงพาเลท
โซลูชั่นส์การพิมพ์ลงบนสินค้า
ประกอบด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์
1. เครื่องพิมพ์ Inkjet
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์
3. เครื่องพิมพ์ระบบ TTO
4. เครื่องพิมพ์ TIJ แบบตลับหมึก
6. เครื่องพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์

โซลูชั่นส์การพิมพ์ลงบนกล่องบรรจุภัณฑ์
ประกอบด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์
5. เครื่องพิมพ์ Inkjet ความละเอียดสูง
6. เครื่องพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์

โซลูชั่นส์การพิมพ์ลงบนพาเลท
ประกอบด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์
6. เครื่องพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์

Why Harn

โซลูชั่นส์

 • 1. ระบบการพิมพ์เลขแบบ Random สำหรับแคมเปญการชิงโชคผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
 • 2. ระบบติดตั้งเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ขวางแนววิ่งของพื้นผิว เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และลดพื้นที่ติดตั้ง
 • 3. ระบบติดตั้งเครื่องพิมพ์หลายเครื่องเพื่อใช้งาน/ สั่งงานร่วมกันบนไลน์การผลิตเดียว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • 4. ระบบการสั่งงานเครื่องพิมพ์ผ่านเน็ตเวิร์กของโรงงาน เช่น Lan, RS232, WiFi เป็นต้น
 • 5. ระบบการจัดการข้อมูลการพิมพ์ 2D Datamatrix หรือ QR Code การอ่านตรวจสอบ/ การเก็บข้อมูลการผลิต การจัดทำรายงานข้อมูลตามล็อตการผลิต, ลูกค้า, สถานที่จัดส่ง ฯลฯ ในอุตสาหกรรมยา, เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์, สินค้ามูลค่าสูง ฯลฯ
 • 6. ระบบการพิมพ์สามมิติ ที่แปลงไฟล์ Dicom เป็น ไฟล์ STL และ 3D PDF เพื่อให้เห็นมุมมองภาพอวัยวะได้ตามต้องการ และยังสามารถแยกหรือรวมอวัยวะส่วนต่างๆ ไว้ในไฟล์ได้ด้วย เพื่อการวิเคราะห์ วางแผน และเตรียมการรักษา หรือใช้เป็นสื่อการสอน รวมถึงสื่อสารกับผู้ป่วย และพิมพ์โมเดลอวัยวะด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Our
Approach

ลูกค้าแจ้งความต้องการ

ลูกค้าแจ้งความต้องการในการรับสินค้า และบริการ

ออกแบบและพัฒนาโซลูชั่น

วิเคราะห์และพัฒนาโซลูชั่นให้เหมาะกับประเภทงาน

ติดตั้ง

ติดตั้งระบบเครื่องพิมพ์ดิจิทัล

อบรมและบริการหลังการขาย

อบรมการใช้งานเครื่องและบริการหลังการขาย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญภายใต้ระบบคุณภาพ ISO : 9001 : 2015

Our
Services

 • บริการติดตั้งเครื่องพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า
 • ฝึกอบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์โดยทีมงานมืออาชีพ
 • บริการตรวจเช็คสภาพ  และบำรุงรักษาเครื่องตามวาระไตรมาส
 • บริการให้คำปรึกษาและให้แนะนำการแก้ไขปัญหา
 • บริการอัพเกรดซอฟท์แวร์
 • บริการเครื่องสำรองการใช้งาน *
 • สายด่วนให้บริการตลอด 365 วัน *
 • บริการซ่อมเครื่อง ทั้งในเวลาปกติ วันเสาร์-อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ *

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Contact
Our Experts