digital printing

พิมพ์ 2D
1. บรรจุภัณฑ์หลัก
2. บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ
3. บรรจุภัณฑ์ระดับอุดมศึกษา

Why Harn

โซลูชั่นส์

 • 1. ระบบการพิมพ์เลขแบบ Random สำหรับแคมเปญการชิงโชคผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
 • 2. ระบบติดตั้งเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ขวางแนววิ่งของพื้นผิว เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และลดพื้นที่ติดตั้ง
 • 3. ระบบติดตั้งเครื่องพิมพ์หลายเครื่องเพื่อใช้งาน/ สั่งงานร่วมกันบนไลน์การผลิตเดียว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • 4. ระบบการสั่งงานเครื่องพิมพ์ผ่านเน็ตเวิร์กของโรงงาน เช่น Lan, RS232, WiFi เป็นต้น
 • 5. ระบบการจัดการข้อมูลการพิมพ์ 2D Datamatrix หรือ QR Code การอ่านตรวจสอบ/ การเก็บข้อมูลการผลิต การจัดทำรายงานข้อมูลตามล็อตการผลิต, ลูกค้า, สถานที่จัดส่ง ฯลฯ ในอุตสาหกรรมยา, เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์, สินค้ามูลค่าสูง ฯลฯ
 • 6. ระบบการพิมพ์สามมิติ ที่แปลงไฟล์ Dicom เป็น ไฟล์ STL และ 3D PDF เพื่อให้เห็นมุมมองภาพอวัยวะได้ตามต้องการ และยังสามารถแยกหรือรวมอวัยวะส่วนต่างๆ ไว้ในไฟล์ได้ด้วย เพื่อการวิเคราะห์ วางแผน และเตรียมการรักษา หรือใช้เป็นสื่อการสอน รวมถึงสื่อสารกับผู้ป่วย และพิมพ์โมเดลอวัยวะด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Our
Approach

ลูกค้าแจ้งความต้องการ

ลูกค้าแจ้งความต้องการในการรับสินค้า และบริการ

ออกแบบและพัฒนาโซลูชั่น

วิเคราะห์และพัฒนาโซลูชั่นให้เหมาะกับประเภทงาน

ติดตั้ง

ติดตั้งระบบเครื่องพิมพ์ดิจิทัล

อบรมและบริการหลังการขาย

อบรมการใช้งานเครื่องและบริการหลังการขาย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญภายใต้ระบบคุณภาพ ISO : 9001 : 2015

Our
Services

 • บริการติดตั้งเครื่องพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า
 • ฝึกอบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์โดยทีมงานมืออาชีพ
 • บริการตรวจเช็คสภาพ  และบำรุงรักษาเครื่องตามวาระไตรมาส
 • บริการให้คำปรึกษาและให้แนะนำการแก้ไขปัญหา
 • บริการอัพเกรดซอฟท์แวร์
 • บริการเครื่องสำรองการใช้งาน *
 • สายด่วนให้บริการตลอด 365 วัน *
 • บริการซ่อมเครื่อง ทั้งในเวลาปกติ วันเสาร์-อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ *

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Contact
Our Experts