ระบบทำความเย็น

คอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ หรือเครื่องอัดไอ ทำหน้าที่ดูดเอาสารทำความเย็นในรูปแบบที่เป็นไอ มาอัดให้มีความดันที่สูงขึ้นก่อนที่จะส่งไปควบแน่นต่อที่คอนเดนเซอร์หรือคอยล์ร้อน
คอนเดนเซอร์
คอยล์ร้อน (Condenser) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น เพื่อช่วยควบแน่นสารทำความเย็นที่มีสถานะเป็นไอให้กลับมาเป็นของเหลวอีกครั้ง
คอยล์เย็น
คอยล์เย็น (Evaporator) เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนจากบริเวณที่ต้องการทำความเย็น ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคู่ไปกับสารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ โดยทำให้สารทำความเย็นเดือดจนมีสถานะกลายเป็นไอและสามารถดูดซับความร้อนจากพื้นผิวของคอยล์เย็นได้
วาล์วลดความดัน
วาล์วลดความดัน เป็นส่วนสุดท้ายของการทำความเย็น มีหน้าที่ทำให้ความดันและอุณหภูมิของสารทำความเย็นลดลง สารทำความเย็นที่ส่งมาจากคอยล์ร้อน หรือ Condenser ไหลผ่านวาล์วลดความดัน ซึ่งจะปรับลดความดันของสารทำความเย็นให้ต่ำลง ส่งผลให้สารทำความเย็นพร้อมที่จะระเหยตัวที่อุณหภูมิต่ำ ณ อุปกรณ์ถัดไปซึ่งก็คือคอยล์เย็น

Why Harn

โซลูชั่นส์

  • Inverter Controller Refrigeration Systems
  • Low Temperature Refrigeration Systems
  • Natural Refrigerant Systems with Hydrocarbons
  • Natural Refrigerant Systems with CO2

Our
Approach

Requirement

Design

Training & After Sale Service

Our
Services

  • Engineering Design and Consultancy
  • Refrigeration Training Courses
  • Contractor Support Services
  • Equipment and Components for Refrigeration System

Contact
Our Experts