ระบบดับเพลิงและความปลอดภัย

หัวกระจายน้ำดับเพลิง
ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะทำงานก็ต่อเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นในอุณหภูมิที่กำหนด ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะทำงานทันทีเพื่อหยุดการลุกลามและขยายตัวของเปลวไฟ
ตู้ใส่สายส่งน้ำดับเพลิง
สายส่งน้ำดับเพลิงรับน้ำแรงดันสูงหรือสารหน่วงไฟ (เช่นโฟม เป็นต้น) และนำส่งไปยังจุดที่เกิดเปลวไฟ
วาล์วควบคุมตามชั้น
วาล์วควบคุมอัตราการไหลของสารดับเพลิงด้วยการปรับขนาดมิติภายในตามสัญญานของผู้ควบคุม
ห้องปั๊ม
ห้องหรือบริเวณภายในอาคารที่ติดตั้งอุปกรณ์ทางกลรวมทั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อจัดแยกออกจากห้องที่มีคนทำงานหรือห้องเก็บของทั่วไป
ถังดับเพลิง
เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นสำหรับดับเพลิงขนาดเล็กในภาวะฉุกเฉิน

Why Harn

Our
Approach

ลูกค้าแจ้งความต้องการ

ลูกค้าแจ้งความต้องการในการรับสินค้า และบริการ

ออกแบบระบบดับเพลิง

ออกแบบระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงครบวงจร

ติดตั้งและควบคุมงาน

ติดตั้งและควบคุมงานโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

อบรมและบริการหลังการขาย

อบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า และบริการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์และระบบดับเพลิง ตามกำหนดเวลา

Our
Services

  • สำรวจพื้นที่และออกแบบระบบดับเพลิง
  • ให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญระบบวิศวกรรม
  • จำหน่ายอุปกรณ์ทุกประเภทในระบบดับเพลิง
  • ติดตั้งและควบคุมงานโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ
  • อบรมให้ความรู้ก่อนส่งมอบงาน
  • บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบดับเพลิง
  • ตรวจสอบระบบ Preaction
  • ตรวจสอบระบบการไหลของน้ำในระบบชิลเลอร์การ์ดด้วยเครื่องอัลตร้าเซอร์วิส

Contact
Our Experts