ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล

เครื่องทำความเย็น (Chiller)
ทำหน้าที่นำความร้อนในรูปแบบของเหลวออกจากระบบทำความเย็นผ่านกระบวนการอัดไอ
หอระบายความร้อน
อุปกรณ์ระบายพลังงานความร้อนออกจากระบบไปยังอากาศผ่านการเย็นตัวของน้ำ
วาล์วพีไอซีวี
วาล์วควบคุมอัตราการไหลให้คงที่และเป็นอิสระจากความดันภายในระบบ ใช้ในการปรับอากาศ ทำความร้อน และสุขาภิบาลในครัวเรือน
เครื่องส่งลม
อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของลมที่หมุนเวียนในระบบทำความร้อน ระบายอากาศ และปรับอากาศ
คอยล์เย็น
อุปกรณที่ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกับพัดลม เป็นส่วนหนึ่งของระบบปรับอากาศ ที่ใช้บ้าน อาคารพาณิชย์ และ อุตสาหกรรม
VRF
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่มีจุดเด่นด้านการประหยัดพลังงานและมีระบบควบคุมส่วนกลางอัจฉริยะ

Why Harn

Our
Approach

ลูกค้าแจ้งความต้องการ

ลูกค้าแจ้งความต้องการในการรับสินค้า และบริการ

ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์

ออกแบบกการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบ

อบรมและบริการหลังการขาย

อบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า และบริการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตามกำหนดเวลา

Contact
Our Experts