HARN ช่วยออกแบบและให้คำปรึกษาระบบทำความเย็นที่ตอบโจทย์ลูกค้า สำหรับการเพาะปลูกเห็ดเข็มทองที่จังหวัดเชียงใหม่