ทำความรู้จักกับการทำแห้งแบบ แช่เยือกแข็ง (Freeze Dry)