กิจกรรมงานสัมมนา “นวัตกรรมการประหยัดพลังงานในระบบทำความเย็น” ของทีมธุรกิจระบบทำความเย็น HARN

21 กรกฎาคม 2023
ภาพกิจกรรมงานสัมมนา “นวัตกรรมการประหยัดพลังงานในระบบทำความเย็น” ของทีมธุรกิจระบบทำความเย็น HARN
.
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทีมธุรกิจระบบทำความเย็น จาก Harn จัดกิจกรรมสัมมนา “นวัตกรรมการประหยัดพลังงานในระบบทำความเย็น” ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
บรรยายโดย
ดร.สุกิจ ลิติกรณ์ ผู้อำนวยการสนับสนุนวิศวกรรม
และคุณวิโรจน์ พรวรประเสริฐ บริษัท แดนฟอส์ส (ประเทศไทย) จำกัด
นอกจากนี้ ทีม Harn นำผลิตภัณฑ์โซลูชั่นส์เกี่ยวกับระบบทำความเย็นแบบประหยัดพลังงานมาแสดงภายในงาน โดยมีทีมงานวิศวกรรมที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์มาร่วมพูดคุยและให้คำปรึกษาโซลูชั่นส์ทีเหมาะกับธุรกิจของท่านครับ