งานประชุมใหญ่พนักงานประจำปี 2567 (Town Hall Meeting)

8 มีนาคม 2024
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา HARN จัดประชุมใหญ่พนักงานประจำปี 2567
โดยคุณธรรมนูญ ตรีเพ็ชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในที่ประชุมพนักงาน โดยมีสาระสำคัญดังนี้
“ในปี 2566 ที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ
พนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างผลงาน
พร้อมแสดงออกถึงวัฒนธรรมการทำงาน TOP ที่ยอดเยี่ยม
– ทีมขายและบริการ ช่วยดูแลลูกค้าและสร้างยอดขายได้มากถึง 1,300 ล้านบาท
– ทีมคลังสินค้า ช่วยบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ทีมบัญชีและการเงิน ช่วยดูแลงานบัญชีรวมทั้งติดตามเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว
– ทีมจัดซื้อ ช่วยจัดหาสินค้า ประสานงาน และแก้ไขปัญหาให้มีสินค้าพร้อมส่งมอบลูกค้า
– ทีมส่วนกลาง ช่วยสนับสนุนงานในด้านต่างๆ ให้สามารถดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น
– ทีมบริหารอาคาร แม่บ้าน คนสวน และทีมรักษาความปลอดภัยที่ช่วยดูแลความสวยงาม
และความปลอดภัยให้กับอาคารที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเรา
นอกจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีทีมงานที่ได้เติบโต
ขึ้นในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ จึงขอให้เพื่อนชาวหาญ
มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ พร้อมที่สนับสนุนทุกคนให้
มีความก้าวหน้าในด้านอาชีพ เพื่อเราจะได้เติบโตไปพร้อมกัน”