งานสัมมนา “ระบบเครื่องทำความเย็นและการบำรุงรักษา”

23 มีนาคม 2018

หน่วยธุรกิจระบบทำความเย็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นงานสัมมนาแรกของปีในหัวข้อเรื่อง ระบบเครื่องทำความเย็นและการบำรุงรักษาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องลีลาวดี โรงแรม ฟูราม่า เชียงใหม่

โดยมี ดร. สุกิจ ลิติกรณ์ ผู้อำนวยการสนับสนุนวิศวกรรม ธุรกิจระบบทำความเย็น คุณนันทวัธน์ จีราคม ผู้อำนวยการขาย ธุรกิจระบบทำความเย็น และทีมงาน ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้แก่ลูกค้า ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา วิศกร และผู้สนใจ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานของระบบทำความเย็นและอุปกรณ์ในระบบทำความเย็นมากยิ่งขึ้น