ชิ้นงานพิมพ์ Harn 3D Printing ร่วมนิทรรศการ “Transmission Exhibition (ระบบส่งกำลังทางกล)”

16 พฤษภาคม 2023
ชิ้นงานพิมพ์ Harn 3D Printing ร่วมนิทรรศการ “Transmission Exhibition (ระบบส่งกำลังทางกล)” นำแสดงผลงานโดย นิสิตวิศวกรรมนานาชาติ ADME ปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดแสดงเมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องกิจกรรม ISE อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 8
.
นิทรรศการดังกล่าว นำเสนอแนวคิด และสาธิตกลไกการทำงานของระบบส่งกำลังรูปแบบต่างๆ อาทิ Planetary gear, Active ball joint, Manual transmission, CVT, Differential gear เป็นต้น
ผู้สนใจสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามณ ร้านพิมพ์ 3 มิติ ที่ตึก 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://web.facebook.com/harn3dmed/
อีเมล harn3dmed@harn.co.th
โทรศัพท์ 06-1419-7218
โดยจะมีบริการจัดส่งแบบผ่านทางอีเมลและรับชิ้นงานผ่านทางขนส่งหลากหลายรูปแบบ หรือหน่วยงานใดต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญไปบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ สามารถติดต่อมาได้ครับ
เพราะเราชื่อว่า ธุรกิจที่ดีจะไปพร้อมกับสังคมที่น่าอยู่เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินไปพร้อมกัน