ทีมระบบสายงานขายปิโตรเคมี ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย Harn ร่วมเป็นวิทยากร ในงานเสวนา: แชร์ประสบการณ์แนวทางการเปลี่ยนแปลงชนิดโฟมดับเพลิง

7 มิถุนายน 2023
วันนี้ (7 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องเกาะแก้ว 2-3 โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง HARN นำทีมโดย คุณสุชาติ สุวัฒโนดม ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา: แชร์ประสบการณ์แนวทางการเปลี่ยนแปลงชนิดโฟมดับเพลิง ในหัวข้อ “ใช้น้ำยาโฟมดับเพลิงอย่าง เข้าใจ ปลอดภัยจากสาร POPs?” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับพิษภัยของ POP PFAS
.
งานเสวนาดังกล่าว จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษานกิจกรรมโครงการ “การสำรวจและการขึ้นทะเบียนโฟมดับเพลิงที่มีส่วนผสมสาร PFOS, PFOA และ PFHxS ในประเทศไทย” โดยมีศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาคู่มือปฏิบัติเพื่อการบ่งชี้และขึ้นทะเบียนโฟมดับเพลิงที่มี PFAS ทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินพันธกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ การใช้และการจัดการโฟมดับเพลิงที่มีสาร PFAS ทั้ง 3 กลุ่ม (PFOS, PFOA และ PFHxS) ได้อย่างปลอดภัยและถูกหลักวิชาการ
.
สำหรับท่านใดที่ต้องการวางแผนติดตั้งระบบโฟมดับเพลิงในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ติดต่อเราได้ที่นี่ เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบดับเพลิงที่คอยให้คำปรึกษากับคุณ